Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

pokud jste se dostali na tuto stránku, pravděpodobně jste klikli na závadný odkaz v našem testovacím e-mailu simulujícím phishingové útoky na naše e-mailové schránky. Pokud by se jednalo o skutečný závadný e-mail, hrozilo by, že svým jednáním umožníte útočníkovi proniknout do naší sítě a získat neoprávněný přístup k našim údajům.

Přečtěte si prosím pozorně dokumenty uložené na Intranetu v sekci Dokumenty » Informační technologie » IT bezpečnost, kde naleznete návod, jak se chovat při užívání počítačů.

Svým odpovědným chováním nám pomůžete chránit naše data a předcházet kybernetickým bezpečnostním incidentům. Děkujeme.

Tým IT bezpečnosti mediální skupiny MAFRA